Kontakty

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

SALSA STYLE
Hlavná 69
04001 Košice

IČO: 46442197
DIČ: 2023397134
IČ DPH: SK2023397134
Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č.28933/V

Bankové spojenie:
Slovensko (EUR)
Číslo účtu: SK4911000000002921913065 / tatra banka /
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224 547